Stop Aging Programı

Genomik Tipla 100 yaşina sağlikli Bir şekilde girmek mümkün mü?

Tıptaki gelişmeler, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan yeni yöntemler sayesinde insan ömrü gittikçe uzuyor. Sağlıklı, genç ve güzel görünmek daha da önem kazanıyor. Peki sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı ertelemek ve 100 yaşın üstüne çıkmak mümkün mü? Son yapılan çalışmalara göre yaşlanmayı önlemek için en önemli anahtar; genomik haritayı ortaya çıkarıp tüm testlerinizle birlikte doğru okuyarak, zamanında önlem almayı mümkün kılmaktır.

Stop aging programı Kişisel genomik haritanızı çıkarıyor Genomik Haritanızla Neler Belirleniyor?

 • Biyolojik yaş
 • Hastalık risk ve yatkınlıkları
 • İlaçların etki ve yan etkilerinin önceden bilinmesi – Farmakogenetik (Kalp, kanser, cerrahi, psikiyatri, bulaşıcı hastalıklar)
 • Kişiye özel beslenme planlanması (Nutrigenomik)
 • Cilt yaşı ve yaşlanma hızı
 • Kişiye özel mikro besin ve aktif kozmetik ürün (Krem vb) içeriği
 • Egzersiz ve performans genetiği
 • Obeziteye genetik eğilim

Ayrıca ;

 • Kapsamlı gaita analizi (Mikrobiyota)
 • Kapsamlı hormon analizi
 • Stres indeksi (Libido kaybı vb)
 • Metabolik analiz profili

testleri ile genetik bulgular güncel metabolik durumla desteklenmektedir.

 

Stop Aging Modülü ile telomer boyunuzla,biyolojik yaşınızı tespit ediyor ve koruyoruz

Liv Hospital Ulus’ta uygulanan “Stop Aging” programı ile kişinin genomik haritası çıkarılıyor. Yaşamın tüm alanı kişiye özel tasarlanıyor. Kişinin ihtiyacı ve beklentisine göre vücudunun hangi kimyasal formül üzerinden ilerlediğine bakılıyor, telomer boyuyla biyolojik yaşı tespit ediliyor, cilt yaşlanması hızı öngörülerek yaşlanma hızı kontrol altına alınıyor. Kişinin hangi ilaçlardan ne kadar fayda göreceğinden hormonları nasıl yöneteceğine, kalbiyle ilgili risklerden kansere olan yatkınlığına kadar ayrıntılı bir rapor ortaya konularak önlem alınması sağlanıyor. Tedavisinden beslenmesine, stres yönetiminden (integratif tıp/yoga, pilates, nefes vb) aktif kozmetiğe (aktif kozmesötik) kadar her şey kişiye özel olarak belirleniyor. Böylece vücudun yıpranma kat sayısı da düzeltilerek sağlıklı bir şekilde yaş alınması sağlanmış oluyor.

Diğer Modüller :

 • Male plus
 • Kardiyovasküler modül
 • Cilt (Cilt yaşlanmasını ölçüp gençleştirme) modülü
 • Tümör takip modülü
 • Menopoz Spor ve egzersiz modülü
 • Stres modülü
 • Obezite modülü

Hizmetler :

 • Sağlıklı yaşam danışmanlığı yönetimi
 • Metabolic – Balance kişiye özel beslenme yönetimi
 • Baritarik cerrahi sonrası yaşam yönetimi

Sağlıklı Yaşam Yönetimi Konseyi ile multidisipliner yaklaşım :

Genetik analiziyle birlikte kişiye özel olarak tüm vücut fonksiyonları da analiz ediliyor. Biyokimyadan estetiğe, metabolik balans uzmanından kişiye özel mikro besin tasarımı uzmanına kadar pek çok uzmanın görev aldığı “Sağlıklı Yaşam Yönetimi Konseyi” ile kişiye özel değerlendirmeler ve tedaviler yapılıyor.

Stop Aging : Temel paket
 • Ön Görüşme
 • Telomer uzunluğu ve telomeraz aktivitesi
 • Göz merceğinden glikolize protein analizi
 • İzokinetik egzersiz (CYBEX)
 • Kapsamlı biyokimyasal analiz
 • Nutrigenetik panel
 • Konsey önerileri ve uygulamalarının 1 yıl süreyle takibi (*)
Stop Aging : Genel paket
 • Ön görüşme
 • İç Hastalıkları Muayene
 • Telomer uzunluğu ve telomeraz aktivitesi
 • Göz merceğinden glikolize protein analizi
 • İzokinetik egzersiz (CYBEX)
 • Kapsamlı biyokimyasal analiz
 • Farmakogenetik panel
 • Nutrigenetik panel
 • Konsey önerileri ve uygulamalarının 1 yıl süreyle takibi (*)
Stop Aging : İleri paket
 • Ön görüşme
 • İç Hastalıkları Muayene
 • Telomer uzunluğu ve telomeraz aktivitesi
 • Göz merceğinden glikolize protein analizi
 • İzokinetik egzersiz (CYBEX)
 • Kapsamlı biyokimyasal analiz
 • Farmakogenetik panel
 • Nutrigenetik ve genetik beslenme  paneli
 • Mikrobiyota analizi
 • Kapsamlı hormon / metabolizma analizi
 • Konsey önerileri ve uygulamalarının 1 yıl süreyle takibi (*)
Stop Aging : Cilt paketi
 • Ön Görüşme
 • Kapsamlı biyokimyasal analiz
 • Gen-TİME genodormo paneli
 • Konsey önerileri ve uygulamalarının 1 yıl süreyle takibi (*)

(*) Ön görüşme ve test için örneklerin alınımından, sonuçların tamamının çıkmasına kadar geçen sürede (yaklaşık 1 ay) danışanla bir kez daha görüşülerek varsa bazı acil tedavi ve/veya desteklerin kullanımına başlanır. Sonuçların tamamlanmasını takiben konseyde görüşülüp karara varılmış tedavi ve uygulamalara  başlamak üzere danışan davet edilir. Tedavi başlangıcından 3 ay sonra ve 9 ay sonra bazı biyokimyasal parametreler tekrar edilir ve sonuçlar -ve varsa- değişiklikleri adapte etmek amacıyla yeniden görüşmeler yapılır.