Stop Aging Paketler

Temel paket

Stop Aging

- Ön Görüşme
- Telomer uzunluğu ve telomeraz aktivitesi
- Göz merceğinden glikolize protein analizi
- İzokinetik egzersiz (CYBEX)
- Kapsamlı biyokimyasal analiz
- Nutrigenetik panel
- Konsey önerileri ve uygulamalarının 1 yıl süreyle takibi (*)

Genel paket

Stop Aging

-Ön görüşme
-İç Hastalıkları Muayene
-Telomer uzunluğu ve telomeraz aktivitesi
-Göz merceğinden glikolize protein analizi
-İzokinetik egzersiz (CYBEX)
-Kapsamlı biyokimyasal analiz
-Farmakogenetik panel
-Nutrigenetik panel
-Konsey önerileri ve uygulamalarının 1 yıl süreyle takibi (*)


İleri paket

Stop Aging

-Ön görüşme
-İç Hastalıkları Muayene
-Telomer uzunluğu ve telomeraz aktivitesi
-Göz merceğinden glikolize protein analizi
-İzokinetik egzersiz (CYBEX)
-Kapsamlı biyokimyasal analiz
-Farmakogenetik panel
-Nutrigenetik ve genetik beslenme paneli
-Mikrobiyota analizi
-Kapsamlı hormon / metabolizma analizi
-Konsey önerileri ve uygulamalarının 1 yıl süreyle takibi (*)


Cilt paketi

Stop Aging

-Ön Görüşme
-Kapsamlı biyokimyasal analiz
-Gen-TİME genodormo paneli
-Konsey önerileri ve uygulamalarının 1 yıl süreyle takibi (*)

(*) Ön görüşme ve test için örneklerin alınımından, sonuçların tamamının çıkmasına kadar geçen sürede (yaklaşık 1 ay) danışanla bir kez daha görüşülerek varsa bazı acil tedavi ve/veya desteklerin kullanımına başlanır. Sonuçların tamamlanmasını takiben konseyde görüşülüp karara varılmış tedavi ve uygulamalara  başlamak üzere danışan davet edilir. Tedavi başlangıcından 3 ay sonra ve 9 ay sonra bazı biyokimyasal parametreler tekrar edilir ve sonuçlar -ve varsa- değişiklikleri adapte etmek amacıyla yeniden görüşmeler yapılır.